POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti, utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s našim djelatnostima, kako te podatke obrađujemo, upotrebljavamo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim osobnim podacima. 

 

TEMELJNO NAČELO NAŠEG POSLOVANJA JE PRIVATNOST I ZAŠTITA  OSOBNIH PODATAKA

 

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Dužnost nam je brinuti se  o osobnim podacima koje prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo. Vaši osobni podaci su naša odgovornost i prikupljamo ih i obrađujemo samo kada je nužno, uz osiguranje sigurnosnih mjera njihove zaštite.

 

Poliklinika Fiziodent, članica Adria Dental Group – najveće grupacije dentalne medicine u Adria regiji, drži se sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti i osobnih podataka svojih pacijenata i svih osoba čije osobne podatke obrađujemo:

 • Ne prikupljamo više osobnih podataka nego što je nužno.
 • Osobne podatke ne upotrebljavamo u svrhe o kojima niste pravodobno upoznati.
 • Ne čuvamo osobne podatke ako više nije nužno.
 • Nikada ne prodajemo, ne posuđujemo niti distribuiramo osobne podatke.
 • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja i ako nije zakonito.
 • Ne koristimo se nikakvom automatiziranom obradom radi donošenja odluka niti profiliranjem.
 • Ne prenosimo osobne podatke izvan EU/EGP.
 • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni i zaštićeni.

Važno je pročitati ovu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i svoju pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, u želji da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

 

Ako ćete, nakon što je pročitate, imati dodatna pitanja o zaštiti osobnih podataka u Poliklinici Fiziodent, u svakom se trenutku možete obratiti našem službeniku za zaštitu podataka:

 

Igor Barlek, CIPP/E, Službenik za zaštitu podataka Adria Dental Group

 • e-mailom na adresu bi@biconsult.hr ili
 • poštom na adresu Poliklinike Fiziodent, Trg kralja Petra Krešimira IV. 17, 10000 Zagreb ili na adresu Adria Dental Group, Ul. Josipa Marohnića 3, 10000 Zagreb.

​Redovito unaprjeđujemo svoju Politiku privatnosti kako bismo unaprijedili i zaštitu vaših podataka.

 

Ova Politika privatnosti ažurirana je 24. travnja 2023.

 

1. TKO SMO MI

 

Poliklinika Fiziodent, Trg kralja Petra Krešimira IV. 17, 10000 Zagreb, voditelj je obrade vaših osobnih podataka i određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka te se brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka, a u odnosu na osobne podatke pacijenata također nastupa u ulozi zajedničkog voditelja obrade s povezanim društvima – dentalnim laboratorijima unutar Adria Dental Group, našom grupacijom ADRIA DENTAL GROUP d.o.o., Ul. Josipa Marohnića 3, 10000 Zagreb i PROVECTUS CAPITAL PARTNERS d.o.o., Ilica 1A, 10000 Zagreb.

 

2. KOJE PODATKE OBRAĐUJEMO, KAKO i KOLIKO DUGO

 

Pri prijavljivanju potencijalnih pacijenata na besplatan specijalistički pregled

 

U te svrhe nužni su nam vaši osnovni osobni podaci (ime i prezime) i kontaktni podaci (e-mail i telefon) radi učinkovite komunikacije i što boljeg razumijevanja vaših želja i potreba te radi dogovora u vezi s terminom prvog pregleda. Pritom je dostava dentalne snimke ili ortopana s vaše strane svakako dobrodošla, ali isključivo ako ih imate i želite podijeliti s nama u skladu s pravilima osiguranja zakonitosti postupanja s podacima o zdravlju kao posebnim kategorijama osobnih podataka prema GDPR-u uz najvišu razinu sigurnosti obrada takvih osobnih podataka. Ako ipak odustanete od besplatnog specijalističkog pregleda, trajno ćemo izbrisati sve vaše osobne podatke.

 

Prilikom pružanja usluga dentalne medicine našim pacijentima

 

Tijekom pružanja usluga dentalne medicine obvezni smo prikupljati sve podatke o vašem dentalnom zdravlju uz vođenje kartona pacijenta, kao i nužan skup osobnih podataka o zdravlju (prisutnost kroničnih bolesti i eventualnih alergija, zaraza, specifičnosti povezanih s primanjem anestezije i sl.) neophodan za pružanje dentalnih usluga i zaštitu vašeg zdravlja pri provođenju pojedinih specijalističkih tretmana i kirurških zahvata, u skladu s pravilima osiguranja zakonitosti postupanja s podacima o zdravlju kao posebnim kategorijama osobnih podataka prema GDPR-u uz najvišu razinu sigurnosti obrada takvih osobnih podataka.

 

Tijekom dogovorenih tretmana te višestrukih zahvata u svrhu praćenja učinkovitosti pojedinih faza zahvata prikupljamo i fotografije dentalne slike pacijenata, koje se spremaju isključivo u karton pacijenta.

 

U vašem kartonu pacijenta zadržavamo sve podatke relevantne za osiguranje najviše kvalitete vašeg dentalnog zdravlja koje smo sukladno zakonskim propisima u području dentalne medicine obvezni čuvati deset godina nakon završenog liječenja uz puno poštivanje prava pacijenata na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne, dok se stariji podaci arhiviraju.

 

U vašem najboljem interesu i u svrhe osiguranja najviše kvalitete usluga dentalne medicine uputit ćemo vas drugoj poliklinici unutar Adria Dental Group ili koristiti usluge dentalnih laboratorija - članica Adria Dental Group i pri tom ćemo sukladno zakonskim propisima u području dentalne medicine i očuvanja profesionalne dentalne tajne proslijediti i vašu zdravstvenu dokumentaciju.

 

Svi članovi našeg tima dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što znaju o vašem zdravstvenom stanju i pristup svim vašim osobnim podacima je strogo ograničen, a sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti obvezni smo vašim osobnim podacima dati pristup na zahtjev nadležnog ministarstva, drugih tijela državne uprave u skladu s posebnim propisima, Hrvatske komore dentalne medicine i nadležnih pravosudnih tijela.

 

Nužan skup osnovnih osobnih podataka (ime, prezime, OIB, adresa, izvršena usluga) u svrhe izdavanja računa za usluge zadržavamo u skladu s računovodstvenim i poreznim propisima.

 

Selekcija kandidata za radna mjesta i zapošljavanje

 

Tijekom postupaka selekcije kandidata i zapošljavanja prikupljamo osnovne podatke o kandidatima s namjerom sklapanja ugovora o radu, ime i prezime, adresu stanovanja, e-mail adresu, telefonski broj, obrazovanje i radno iskustvo te ostale podatke koje nam sami dostavite putem životopisa, kao skup vaših osobnih podataka važnih za provođenje postupka selekcije i zapošljavanja. Nakon završetka postupka selekcije, izabrane kandidate zapošljavamo i pritom prikupljamo sve potrebne podatke sukladno zakonskim obvezama, dok zamolbe i osobne podatke neprimljenih kandidata vraćamo na zahtjev ili trajno uništavamo, a temeljem vaše privole ih zadržavamo za eventualnu mogućnost zapošljavanja u budućnosti.

 

Osobne podatke kandidata za radna mjesta dijelimo s našom grupacijom ADRIA DENTAL GROUP d.o.o., Ul. Josipa Marohnića 3, 10000 Zagreb i PROVECTUS CAPITAL PARTNERS d.o.o., Ilica 1A, 10000 Zagreb, kao povezanim društvima temeljem valjanog legitimnog interesa, u skladu s odredbama GDPR-a.

 

Pravo potrošača na prigovor

 

Svakom pacijentu osigurano je pravo podnošenja prigovora ili reklamacije na pružene usluge, pri čemu prikupljamo nužan skup osobnih podataka podnositelja prigovora i zadržavamo na rok do 12 mjeseci, u skladu s propisima u području zaštite prava potrošača.

 

Korištenje vaših osobnih podataka radi slanja newslettera

 

Novosti iz naše poliklinike putem newslettera o našim uslugama i posebnim ponudama šaljemo temeljem vašeg pristanka ili valjanog legitimnog interesa za korištenje vaše e-mail adrese u tu svrhu i koristimo je do trenutka povlačenja privole ili vašeg prigovora i iskazane želje za prestankom primanja daljnjih obavijesti.

 

Prikupljanje vaših osobnih podataka na našoj web-stranici

 

Iako se možete koristiti našom web-stranicom bez davanja osobnih podataka, kada nas kontaktirate putem naše kontakt-forme u svrhe narudžbe za besplatan specijalistički pregled ili tretman ili u svrhe eventualnog zapošljavanja, uspostave poslovnog odnosa ili upita, prikupljamo vaše ime i prezime i e-mail adresu, a podatak o vašem telefonskom broju je izrazito koristan kako bismo mogli našim povratnim telefonskim pozivom što točnije utvrditi vaše želje i potrebe u području dentalnog zdravlja. Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja suradnje i dogovaranja prvog pregleda, prikupljat ćemo vaše osobne podatke te ih brišemo po prestanku komunikacije, po isteku svih zakonskih obveza ili prestanku postojanja zakonitih temelja iz GDPR-a povezanih s obradama vaših osobnih podataka.

 

Naša web-stranica nije predviđena za pružanje usluga maloljetnicima mlađima od 16 godina te je u tu svrhu nužno priložiti suglasnost roditelja ili nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka putem naše kontaktne forme.

 

Naša web-stranica sadrži i poveznice na druge web-lokacije i društvene mreže (npr. Facebook, Instagram, YouTube) te se na njih ne odnosi ova Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web-stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.

 

Kolačići (Cookies)

 

Naša web-stranica koristi se malim tekstualnim datotekama i postavlja ih na vaše računalo ili uređaj u svrhu prilagođavanja sučelja vašeg web-preglednika. Kolačići nužni za osiguravanje funkcionalnosti naše web-stranice ne mogu se isključiti. Obično se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca.

 

Za uporabu ostalih kolačića kojima bismo prikupljali vaše osobne podatke nužna je vaša prethodna privola, a i u slučaju izostanka vaše slobodne privole vi se i dalje možete u potpunosti koristiti našom web-stranicom i imati neometan pristup svim njenim sadržajima.

Loading...

3. TKO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA

 

Surađujemo s isključivo pouzdanim poslovnim partnerima koji nam pomažu pružati i unaprjeđivati naše usluge te činiti našu direktnu komunikaciju s vama učinkovitijom. Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u naše ime i na temelju naših izričitih uputa temeljem sklopljenih ugovora o obradi osobnih podataka sukladno članku 28. GDPR-a. Ti su partneri obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom privatnosti, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz GDPR-a. 

 

Naši su izabrani vanjski izvršitelji obrade poslovni partneri koji za nas osiguravaju usluge ostvarivanja kontakta s pacijentima, selekcije kadrova, IT usluge i usluge održavanja poslovnih aplikacija i sustava, zaštite imovine i ljudi te web i e-mail hostinga, bez kojih ne bismo bili u mogućnosti osigurati ispunjenje najviše kvalitete naših usluga.

 

4. VAŠA PRAVA

 

U bilo kojem trenutku možete nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava u području zaštite svojih osobnih podataka. Vaša prava su sljedeća:

 

Pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Pružamo vam mogućnost da dobijete i kopiju svojih osobnih podataka. 

 

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje ste smo prikupili.

 

Pravo na brisanje osobnih podataka 

Imate pravo zatražiti od nas da izbrišemo vaše osobne podatke kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada podnesete opravdani prigovor ili se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

 

Pravo prigovora

Imate pravo prigovora na određeno postupanje s vašim osobnim podacima. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga putem newslettera.

 

Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu vaših podataka, a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

 

Pravo na prijenos podataka

Kada se podaci obrađuju automatiziranim načinima obrade na temelju ugovora ili privole, imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajeno korištenom strojno čitljivom formatu i svojom odlukom prenositi takve podatke trećim stranama.

 

Pravo na povlačenje privole

Ako ste prethodno dali svoj slobodan izričit pristanak na javnu objavu intraoralne fotografije i fotografije lica ili audiozapisa/videozapisa na našim web-stranicama ili društvenim mrežama, imate puno pravo u svakom trenutku povući svoju privolu i mi ćemo izbrisati svoje objave vaših fotografija ili audiozapisa/videozapisa.

 

Ako želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, možete podnijeti zahtjev:

 • putem e-maila na info@fiziodent.si ili
 • poštom na adresu Poliklinike Fiziodent, Trg kralja Petra Krešimira IV. 17, 10000 Zagreb.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru identiteta podnositelja zahtjeva.

 

Ako smatrate da naše postupanje s vašim osobnim podacima nije zakonito, u svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, telefon: 01 4609 000, email: azop@azop.hr. 

 

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Zadržavamo pravo na povremeno prilagođavanje i unaprjeđivanje teksta ove Politike privatnosti, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno u slučaju promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati niti umanjivati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo vas obavijestiti pravodobno i izravno na primjeren način.

Member of

Nevidni zobni aparat

Članstva in akreditacije

Hrvatska komora dentalne medicine (HKDM)
Hrvatsko društvo ortodonata (HDO)
Njemačko udruženje za alignere (DGAO)
European Aligner Society (EAS)
European Society of Cosmetic Dentistry (ESCD)
2024 Copyright © Poliklinika Fiziodent
crossmenuchevron-up